Jaký je princip vyšetření štěrbinovou lampou?
Štěrbinová lampa je optická sestava
, obsahující na jednom svém rameni binokulární biomikroskop s možností zvětšení 10 x a více. Na druhém rameni přístroje se nachází světelný zdroj, který je pohyblivý a umožňující změnu úhlu osvětlení. Před světelný zdroj lze předřadit různé barevné filtry, z nichž je nejdůležitější modrý kobaltový filtr, určený k pozorování zbarvení různých očních tkání fluoresceinem. Při vlastním vyšetření vychází z přístroje úzký paprsek světla umožňující detailní a velmi precizní vyšetření tkání předního segmentu oka. Při rozšířené zornici a použití specielní vyšetřovací čočky lze stereoskopicky vyšetřit i oční pozadí pacienta. Společným použitím štěrbinové lampy a gonioskopické čočky docílíme detailního vyšetření filtračního úhlu, které je nezbytnou součástí diagnostikého postupu u pacientů s glaukomem.
Kdy zejména provádíme vyšetření štěrbinovou lampou?
   • jako součást vyšetřovacího protokolu dědičných očních vad
   • detailní vyšetření očních víček a řasnatého okraje víček
   • podrobné vyšetření spojivky oka
   • hloubkové vyšetření všech vrstev rohovky
   • vyšetření stavu přední oční komory a jejího obsahu
   • přesná lokalizace zákalů na čočce
   • identifikace zkalení v přední části sklivce