1. Veterinární lékaři u nás i v zahraničí tento zákrok jednoznačně doporučují u všech fen, se kterými majitel již nepočítá do dalšího chovu. Při kastraci jde o poměrně jednoduchý chirurgický zákrok, ze kterého nemusí mít majitelé zvířat prakticky žádné obavy.
  2. Předejde se tím nejen zmíněným problémům s nechtěným potomstvem, ale i řadě různých zdravotních problémů a to nejen v gynekologické oblasti.
  3. Odstraněním dělohy při kastraci předejdeme zánětlivým a nádorovým změnám, které jsou v poslední době, především na děloze fen, čím dál tím častější.
  4. Odstraněním vaječníků pak eliminujeme veškeré nepříznivé hormonální vlivy, které tyto orgány na organismus mohou mít.
  5. U fen trpících na tzv. falešnou březost ustanou po kastraci veškeré problémy spojené s touto hormonální poruchou. Největší význam má zejména přerušení nežádoucí tvorby mléka, které při opakovaných falešných březostech často vede k zánětům mléčné žlázy a ve vyšším věku i k jejím nádorovým změnám.
  6. Kastrací se mohou u zvířat vyřešit i některé kožní problémy způsobené poruchami tvorby pohlavních hormonů.
  7. Kromě jiného se odnětím vaječníků přeruší opakování pohlavního cyklu, takže se feny přestanou hárat, nedochází ke špinění ani k doprovodným změnám chování v tomto nepříjemném období.
  8. Je nutno také zdůraznit, že po prodělané kastraci zvíře po psychické stránce nikterak netrpí. Jedinou změnou v chování může být určité zklidnění a větší ovladatelnost, v některých případech však až pohodlnost nebo lenost. Proto je potřeba takové zvíře dostatečně zaměstnávat a chodit s ním na procházky. Stejně tak je potřeba dodržovat přiměřený krmný režim, neboť kastrovaná zvířata by mohla mít tendenci k obezitě.
  9. V žádném případě se nemění citový vztah k člověku ani ostatním zvířatům. Pro ně přestává být kastrované zvíře pouze sexuálním objektem a na hierarchickém žebříčku se dostává jakoby do pozice nedospělého jedince. S kastrací se nemění ani lovecké pudy.
  10. Jediný známý zdravotní problém, který se může ve vyšším věku vyskytnout u některých kastrovaných fen, je zhoršená funkce svěrače močového měchýře, což může mít za následek bezděčné pomočování. Tato zdravotní porucha se však dá u postižených fen úspěšně léčit.