1. Již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, každý po 5 až 6 koťatech. To znamená, že je třeba najít každým rokem až 18 nových domovů pro koťata jedné kočky.
 2. Kastrace není příčinou tloustnutí koček. Pouze nadbytečné překrmovaní vede k nezdravému přibírání na váze. Vykastrované kočky neztratí schopnost lovit myši. Drží se blízko domova, tam se cítí být v bezpečí. Jsou také přítulnější.
 3. Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně páchnoucí močí. Bude to dělat jak v domě, tak i venku na zahradě. Často zmizí na celé týdny a vrátí se poraněný, někdy s infikovanými ranami. Většina koček, které skonči pod koly aut, jsou nevykastrovaní kocouři.
 4. Není nutné, aby kočka měla před kastraci alespoň jeden vrh koťat. Z čisté finančního pohledu je nákladnější březí kočku a potom i koťata krmit, než zaplatit za kastraci.
 5. Feline imunodeficiency virus (FIV) a leukémie koček jsou pro kočky nebezpečné nákazy, které ohrožují jejich život. Jsou přenášeny slinami. Když se kočky perou, možnost přenosu nákazy je větší. Vykastrované kočky se tolik netoulají, nebrání své území a neperou se s ostatními kočkami. Proto je pravděpodobnost poranění a přenosu infekce slinami minimální.
 1. Veterinární lékaři u nás i v zahraničí tento zákrok jednoznačně doporučují u všech fen, se kterými majitel již nepočítá do dalšího chovu. Při kastraci jde o poměrně jednoduchý chirurgický zákrok, ze kterého nemusí mít majitelé zvířat prakticky žádné obavy.
 2. Předejde se tím nejen zmíněným problémům s nechtěným potomstvem, ale i řadě různých zdravotních problémů a to nejen v gynekologické oblasti.
 3. Odstraněním dělohy při kastraci předejdeme zánětlivým a nádorovým změnám, které jsou v poslední době, především na děloze fen, čím dál tím častější.
 4. Odstraněním vaječníků pak eliminujeme veškeré nepříznivé hormonální vlivy, které tyto orgány na organismus mohou mít.
 5. U fen trpících na tzv. falešnou březost ustanou po kastraci veškeré problémy spojené s touto hormonální poruchou. Největší význam má zejména přerušení nežádoucí tvorby mléka, které při opakovaných falešných březostech často vede k zánětům mléčné žlázy a ve vyšším věku i k jejím nádorovým změnám.
 6. Kastrací se mohou u zvířat vyřešit i některé kožní problémy způsobené poruchami tvorby pohlavních hormonů.
 7. Kromě jiného se odnětím vaječníků přeruší opakování pohlavního cyklu, takže se feny přestanou hárat, nedochází ke špinění ani k doprovodným změnám chování v tomto nepříjemném období.
 8. Je nutno také zdůraznit, že po prodělané kastraci zvíře po psychické stránce nikterak netrpí. Jedinou změnou v chování může být určité zklidnění a větší ovladatelnost, v některých případech však až pohodlnost nebo lenost. Proto je potřeba takové zvíře dostatečně zaměstnávat a chodit s ním na procházky. Stejně tak je potřeba dodržovat přiměřený krmný režim, neboť kastrovaná zvířata by mohla mít tendenci k obezitě.
 9. V žádném případě se nemění citový vztah k člověku ani ostatním zvířatům. Pro ně přestává být kastrované zvíře pouze sexuálním objektem a na hierarchickém žebříčku se dostává jakoby do pozice nedospělého jedince. S kastrací se nemění ani lovecké pudy.
 10. Jediný známý zdravotní problém, který se může ve vyšším věku vyskytnout u některých kastrovaných fen, je zhoršená funkce svěrače močového měchýře, což může mít za následek bezděčné pomočování. Tato zdravotní porucha se však dá u postižených fen úspěšně léčit.